Manifesti: WE CALLED HER BERTHA & A COUPLE OF HUMANS - tanssiteatteri Tsuumin tuplailtapäivä

23.9.2023 15:00

Manilla

Kesto: n. 2 t

Liput: 40€/36€/20€

Tapahtuma on päättynyt.

Paikkoja jäljellä


Tapahtumaan on jäljellä 55 paikkaa.

Ajankohta

Alkaa:   23.9.2023 15:00
Päättyy:   23.9.2023 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Manilla

Itäinen rantakatu 64b
20810 Turku

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tehdas Teatteri - yhdistys Ry
Itäinen Rantakatu 64 B
20810 Turku

Rekisterin pitäjän edustaja: Siina Siltanen, siina.siltanen@tehdasteatteri.fi


2. Rekisterin nimi

Verkkosivujen käyttäjärekisteri sekä asiakasrekisteri

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakasrekisterin ylläpitämiseen, tilausten hallintaan ja käsittelyyn, tuotteiden ja palveluiden markkinointiin sekä tutkimusten, kampanjoiden ja kilpailuiden järjestämiseen. Rekisteriä käytetään myös yhteydenottopyyntöjen arkistointiin ja käsittelyyn.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin. Kuluttaja-asiakkailta kysytään erikseen lupa suoramarkkinointiin. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Verkkosivustolla kävijän asiakkaan perustiedot:

- Etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero
- Muut teatteri lipputilauksiin liittyvät tiedot

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot tallennetaan verkkosivujen kävijästä, mikäli asiakas tekee tilauksen tilauslomakkeella tai pyytää yhteydenottoa lomakkeella. Muutoin käyttäjistä ei kerätä henkilötietoja. Evästeitä (cookies) käytetään sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan luovuttaa rekisterinpitäjän kanssa samaan konserniin tai sen kanssa muutoin samaan taloudelliseen yhteenliittymään kuuluvalle tahoille sillä tavoin ja siinä laajuudessa, kuin se lain mukaan on sallittua. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet voivat olla rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8. Tarkastusoikeus

Palveluiden käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Tarkastuspyynnön esittäminen:

– Kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö lähetetään rekisterinpitäjän edustajalle

kohdassa 1 esitettyyn osoitteeseen tai lähetetään sähköpostilla rekisterinpitäjän edustajalle.

– Rekisteristä on mahdollisuus poistua ilman seuraamuksia.